Beknopte Parenteel van Jan van Aarem en Catharina van Geldermalsen
Vierde Generatie

Willem Hendrik Edgard VAN AAREM,
Zoon van Theodoor Anton Willem van Aarem en Maria Wilhelmina van der Ven [nr. III-a], geboren te Semarang op 17 december 1876, vemeld als particulier, wonende te Semarang, Bodjong (1899-1902), geslaagd voor boekhoudexamen te Rotterdam in 1901, verkoper Generale Mij voor den Handel met Ned.-Indie te Batavia, Goeng. Sahari (1903-1904), procuratiehouder voor die maatschappij (1906), vermeld als agent van een niet genoemde onderneming in 1929-1933, wonende te Weltevreden (Batavia).
Gehuwd (1) te Batavia op 22 februari 1905, ondertrouw aldaar op 9 februari met Johanna Christiana (Toetie) VAN BLOEMEN WAANDERS, geboren te Batavia op 23 april 1885, woonde meestentijds in Malang, na 1946 in Amsterdam, Den Haag, Oranjestad (Ned. Antillen), Cincinnati (Ohio, USA) en Wassenaar, overleden te Leidschendam op 20 april 1976, oud 90 jaren, dochter van Johannes Franciscus Fredericus van Bloemen Waanders en Francina (Franny) Wilhelmina Weijchardt.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 1918.
Gehuwd (2) te Weltevreden (Batavia) op 1 april 1921 met Eline BROEKHUIS, geboren te Oegstgeest op 4 oktober 1895.
Johanna huwde (2) te Batavia op 10 maart 1918 met Heinrich Wilhelm (Wim) BLOCH, geboren te Rembang op 11 januari 1883, van beroep resident op Noord-Celebes, overleden te Amsterdam op 26 augustus 1947, oud 64 jaren, zoon van Eugene Charles Ferdinand Bloch en Gerardina Eugenie Theodorine Deys.

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
Semarang, 17 December 1876:
Willem Hendrik Edgard van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1878, blz. 228]

TROUW-, GEBOORTE- EN STERFBERICHTEN.
Batavia, 30 Dec. 1876.
Bevallen:
M.W. van Aarem, geb. van der Ven, Z., Samarang.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 7 februari 1877]

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
Batavia, 23 April 1885: Johanna Christiane van Bloemen Waanders.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1886, blz. 252]

VERLOVINGSADVERTENTIE.
Verloofd:
Johanna, Ch. van Bloemen Waanders en Willem H.E. van Aarem.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Batavia, 14 October 1904.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 15 oktober 1904]

ONDERTROUWADVERTENTIE.
Ondertrouwd:
Johanna, Ch. van Bloemen Waanders en Willem H.E. van Aarem.
9 Februari 1905.
Huwelijksvoltrekking op den 22en Februari 1905, des namiddags om 5 uur.
Receptie ten huize van de ouders der bruid.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 11 februari 1905]

HUWELIJKSADVERTENTIE.
Getrouwd:
Willem H.E. van Aarem en Johanna, Ch. V. Bloemen Waanders.
22 Februari 1905.
Ondergeteekenden betuigen ook namens hunne ouders, hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.
W.H.E. van Aarem,
J.C. van Aarem-van Bloemen Waanders.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 23 februari 1905]

BEVOLKINGSREGISTER, 's-Gravenhage, 1913-1939.
Gezinskaart.
1. van Aarem, Willem Hendrik Edgard, m., hfd., geb. 17-12-'76 te Semarang, gehuwd te Weltevreden op 1-4-'21, kerkgen. [prot doorgehaald], geen.
2. Broekhuis, Elline, v., vr., geb. 4-10-'95 te Oegstgeest, gehuwd, kerkgen. geen.
3. van Arem, Eddy, m., zoon, geb. 23-5-'23 te Weltevreden.
[bron: digitale stambom Den Haag]

WOONADRESSEN VAN WILLEM HENDRIK EDGARD VAN AAREM.
Semarang, Bodjong1898-1901.
Weltevreden1929-1933.
[bronnen: Naamlijst der Europeesche inwoners en het Nieuwe Adresboek in de Almanak van Ned.-Indie, 1899-1934 en digitale kranten 1810-1945, Kon. Bibliotheek]

LOOPBAAN VAN WILLEM HENDRIK EDGARD VAN AAREM.
Particulier te Semarang1898-1902.
Verkoper Generale Mij voor den Handel met Ned.-Indie te Batavia1903-1904.
Procuratiehouder Generale Mij voor den Handel met Ned.-Indie te Batavia1906.
Agent te Weltevreden1929-1933.
[bronnen: Naamlijst der Europeesche inwoners en het Nieuwe Adresboek in de Almanak van Ned.-Indie, 1899-1934 en digitale kranten 1810-1945, Kon. Bibliotheek]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED-INDIE.
Aarem, J.Th. van - Comm. 3e kl P.T. d. - Buitenzorg Tjiwaringin.
Aarem, J.K.A. van - Gegag. Adj. Onderoff. Art. - Magelang.
Randwijk, Wed: kapt: inf. C.A. van - geb. M.C. van Aarem - Voorburg.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1899, blz. 103 en 628]

EXAMENS.
Uitslag van het examen in boekhouden, gehouden op 14 en 15 Mei 1901, vanwege de Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius" te Rotterdam.
Aantal candidaten 160. Niet opgekomen 12. Teruggetrokken 6.
Toegelaten de heeren: W.H.E. van Aarem, 's-Gravenhage, [e.a.]
[bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 1 juli 1901]

PASSAGIERS:
Aangekomen per ss van Diemen, van Palembang en Djambi:
Sergeant-majoor Koop, K.P. Coors, Brautigam, W. van Aarem, C. Maclean, benevens H.M. mindere militairen en dekpassagiers.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 21 februari 1907]

KINDEREN VAN WILLEM HENDRIK EDGARD VAN AAREM EN JOHANNA CHRISTINA VAN BLOEMEN WAANDERS:
 1. Francina (Franny) Maria van Aarem,
  Geboren te Batavia op 13 juni 1906, overleden te Sint Michielsgestel op 13 april 2003, oud 96 jaren.
  Gehuwd te Utrecht op 12 september 1928 met Karel Lambert Ernest Lamers, geboren te 's-Hertogenbosch in 1899, zoon van Karel Hendrik Cijrillus Lamers en Marie Josephine Pauline Ernestine Alard,

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Batavia, 13 juni 1906: Francina Maria van Aarem.
  [bron: Almanak van Ned. Indie, 1907, blz. 38]

  GEBOORTEADVERTENTIE.
  De Heer en Mevrouw Van Aarem-Van Bloemen Waanders berichten de geboorte van een dochter.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 15 juni 1906]

  SCHEEPSBERICHTEN:
  Van het st. Tjerimai, 2 April van Batavia naar Rotterdam, 28 April van Marseille vertrokken:
  Onder de passagiers:
  Mej. F.M. van Aarem, jongeh. W.J. van Aarem.
  [Bron: NRC, 1 mei 1924]


  Franny Lamers-van Aarem, 1953.

 2. Willem Jan van Aarem,
  Geboren te Batavia op 22 november 1911.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Bevallen:
  W. van Aarem-van Bloemen Waanders, zoon, Weltevreden.
  [Bron: NRC, 2 jan. 1912]

  SCHEEPSBERICHTEN:
  Van het st. Tjerimai, 2 April van Batavia naar Rotterdam, 28 April van Marseille vertrokken:
  Onder de passagiers:
  Mej. F.M. van Aarem, jongeh. W.J. van Aarem.
  [Bron: NRC, 1 mei 1924]


  Willem Jan van Aarem, 1947.

 3. Johanna Elvire (Zus) van Aarem,
  Geboren te Batavia op 15 augustus 1916.
  Gehuwd met Hugo George Conrad Kiliaan, geboren te Solo op 12 december 1914, van beroep apotheker, gepensioneerd, wonende te Wassenaar, overleden te Leiderdorp op 22 februari 1986, oud 71 jaren, crematie op 27 februari in crematorium Ockenburgh te 's-Gravenhage/Loosduinen.


  Zus Kiliaan-van Aarem en haar nichtje Kim Nauta bestuderen het boek
  "Jappenkampen in N.O.I." met stadsplattegronden.
  Daarin ondermeer de Waliranstraat in Malang waar
  Zus bij oma Franny in de kost was (1929).
  Samen de met de zusjes van den Bos, de jongens Mate, de broers Bloch e.a.

KIND VAN VAN WILLEM HENDRIK EDGARD VAN AAREM EN ELINE BROEKHUIS:
 1. Eddy van Aarem,
  Geboren te Weltevreden op 23 mei 1923.
KIND VAN HEINRICH WILHELM BLOCH EN JOHANNA CHRISTINA VAN BLOEMEN WAANDERS:
 1. Jacqueline Ilse Marie Bloch,
  Geboren te Malang op 30 juni 1929.
  Gehuwd op 8 juni 1957 met Erno Nauta, geboren in 1927.
  Ilse en Erno woonden in 1986 te 's-Gravenhage.


  Zus Kiliaan-van Aarem, Ilse Nauta-Bloch en Kim Nauta, 2005.

Henri Eduard VAN AAREM,
Zoon van Theodoor Anton Willem van Aarem en Maria Wilhelmina van der Ven [nr. III-a], geboren te Semarang op 29 januari 1879, van beroep adjunct-controleur bij de dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen te Makassar, reisde in 1918 met de Nieuw-Amsterdam van Rotterdam naar New York, woonachtig te Hilversum, overleden te 's-Gravenhage op 27 oktober 1931, oud 52 jaren.
Gehuwd te Haarlem op 11 februari 1909 met Henriette Gerardina RUDOLPH, geboren te Batavia op 2 september 1887, overleden na 1931, mogelijk te Hilversum, dochter van Gerard Eduard Alexander Frederic Rudolph en Henriette van der Ven.

OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 29 oktober 1931, nr. 3577.
Heden den 29sten October verschenen voor mij, Ambtenaar etc., Johannes Jacobus Roelofs en Johan du Chatinier, boden, wonende alhier, die verklaarden dat op den 27sten dezer des namiddags ten 6 ure, in deze gemeente is overleden:
Henri Eduard van Aarem, oud 52 jaren, zonder beroep, geboren te Semarang en wonende te Hilversum, echtgenoot van Henriette Gerardina Rudolph, zoon van Van Aarem, overleden en van Van der Ven, wonende te Semarang, zonder beroep, zijnde de voornamen der ouders de aangevers niet bekend.
[bron: digitale stambom Den Haag]

BEVOLKINGSREGISTER, 's-Gravenhage, 1913-1939.
Gezinskaart.
1. van Aarem, Henri Eduard, geb. 29-1-'79.
2. Rudolph, Henriette Gerardina, v., hfd., geb. 2-9-'87 te Batavia, Weduwe. kerkgen, geen, inschrijving komende van Hilversum op 6-11-31, vertrokken naar Ned. O-Indie op 5-11-25 [?], nat. Ned.
3. van Aarem, Elvire, v., dr., geb. 22-6-'11 te Pankelan Brandan, kerkgen. geen, inschrijving komende van Hilversum op 6-11-31, vertrokken naar Ned. O-Indie op 5-11-25 [?], nat. Ned.
4. van Aarem, Alfred, m., zn., geb. 28-11-'09 te Pankelan Brandan, gehuwd 23-11-'34, kerkgen. geen, inschrijving komende van Breda op 28-8-34, vertrokken naar Bandoeng op 23-11-34, nat. Ned.
[Alfred gehuwd met] Engelina C.M.M. Drijaren, geb. 27-11-'14, nat. Ned.
[bron: digitale stambom Den Haag]

WOONADRESSEN VAN HENRI EDUARD VAN AAREM.
Padang, Padangsche Benedenlanden, Sumatra's Westkust1898-1900.
Semarang1901-1904.
Kwala Mandah (Riouw)11 juni 1904.
Atjeh1906-1908.
Nederland1908-1909.
Pangkalanbrandan (Sumatra)1909-1911.
Soerabajatot oktober 1912.
Bataviaoktober 1912.
Makassar26 maart 1913.
[bronnen: Naamlijst der Europeesche inwoners en het Nieuwe Adresboek in de Almanak van Ned.-Indie, 1894-1901 en digitale kranten 1810-1945, Kon. Bibliotheek]

LOOPBAAN VAN HENRI EDUARD VAN AAREM.
In- en Uitvoerrechten [en accijnzen].
Commies Controle te Padang1900.
Verificateur 5e klasse te Semarang6 mei 1901.
Ontvanger te Kwala Mandah (Riouw) f 150 's maands11 juni 1904.
Verificateur 4e kl. te Batavia f 150 's maands28 juli 1905.
Ontvanger voor de hacilheffing28 juli 1905.
Ontvanger voor de hacilheffing in Atjeh1906.
Ambtenaar der 4e klasseapril 1908.
Europees verlof (1 jaren)3 juli 1908.
Hoofdverificateur te Soerabajatot oktober 1912.
Hoofdcommies op hoofdkantoor te Bataviaoktober 1912
Ambtenaar der 3e klasse, tijdelijk belast met functie 2e klasse26 maart 1913.
Ambtenaar der 2e klasse (benoeming, blijft te Makassar)juli 1913
Ambtenaar der 1e klasse1924.
[bronnen: Naamlijst der Europeesche inwoners en het Nieuwe Adresboek in de Almanak van Ned.-Indie, 1894-1901 en digitale kranten 1810-1945, Kon. Bibliotheek]

TOLRECHTEN.
Tot ambtenaren der tolrechten zijn voorgedragen de opzieners Jansz, Van Aarem, Van Oostenbroek en Samson.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 29 april 1901]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen.
Tijdelijk belast met ingang van 5 Mei 1901 met de waarneming der betrekking van ambtenaar de opziener bij die middelen H.E. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 30 april 1901]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Werkzaam gesteld:
als commies ter controle op f 150 's maands H.E. van Aarem.
Geplaatst:
te Semarang van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 7 mei 1901]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen.
Werkzaam gesteld als verificateur 5e kl. de commies ter controle H.E. van Aarem, met bepaling dat hij geplaatst blijft te Semarang.
[bron: het nieuws van den dag: kleine courant, 30 augustus 1901]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen.
Werkzaam gesteld als ontvanger op f 150 's maands: H.E. van Aarem.
Overgeplaatst van Semarang naar Kwala Mandah: H.E. van Aarem.
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 15 juni 1904]

PASSAGIERS.
Per ss Camphuijs zullen morgenochtend half negen vertrekken naar Singapore (via Riouw):
mevr. van Arem en 3 kinderen, (N.D.L.), H.E. van Aarem, [e.a.]
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 24 juni 1904]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen.
Bevorderd tot verificateur der vierde klasse, de ontvanger op eene bezoldiging van f 150 's maands en overgeplaatst van Kwala Mandah naar Batavia, H.E. van Aarem.
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 10 augustus 1905]

PASSAGIERS.
Aangekomen per ss Van Goens van Billiton en Singapore:
H.E. van Aarem [e.a.].
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 18 september 1905]

PASSAGIERS.
Per stoomschip Rembrandt, gezagvoerder D. Hubert, zullen den 2en juli a.s. naar Nederland vertrekken:
Te Sabang zullen zich inschepen: H.A. van Aarem [e.a.].
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 1 juli 1908]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Verleend:
Wegens langdurigen dienst een jaren verlof naar Europa aan den Ambtenaar der 4de klasse bij de In- en Uitvoerrechten en Accijnzen, H.E. van Aarem, met bepaling dat hij zijne betrekking op 3 Juli 1908 zal nederleggen.
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 2 juli 1908]

PASSAGIERS.
Van het st. Grotius, gezagvoerder P. Ouwehand, bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 12 Juni 1909:
H.E. van Aarem en echtg.
[bron: het nieuws van den dag: kleine courant, 12 juni 1909]
PERSONALIA:
Departement van Financien.
In- en uitvoerrechten en accijnzen.
Werkzaam gesteld als adjunct-controleur H.E. van Aarem, benoemd ambtenaar der tweede klasse, met bepaling dat hij te Makassar geplaatst blijft.
[Bron: NRC, 29 juli 1913]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Verleend wegens zesjarigen dienst, acht maanden verlof naar Europa, aan den ambt. 2e kl. bij den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen H.E. van Aarem, met ingang van 2 Sept. 1915.

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Opgave van aan koloniale ambtenaren met verlof verleende verlofsverlenging lopende tot 4 dezer.
H.E. van Aarem, ambtenaar in- en uitvoer, 6 maanden.
[Bron: NRC, 6 maart 1916]

NEW YORK PASSENGER ARRIVAL LIST (Ellis Island), 1892-1924:
Henri Eduard van Aarem, wonende in Holland, oud 38 jaren, nationaliteit Nederl., gehuwd, vertrekt uit Roterdam met de Nieuw Amsterdam, aankomst te New York op 7 februari 1918.
[bron: www.Familysearch]

PERSONALIA uit de dagbladen:
Verleend: aan den ambtenaar der 1e klasse bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen H.E. van Aarem wegens zesjarigen dienst acht maanden verlof naar Europa.
[Bron: NRC, 4 april 1924]

PERSONALIA uit de Javasche Courant:
Verleend wegens zesj. dienst 8 maanden verlof naar Europa aan H.E. van Aarem, ambt. 1e kl. bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen, met bepaling, dat hij zijne betr. zal nederl. op 2 mei 1924. [bedoeld: zijne betrekking zal nederleggen etc.]
[Bron: NRC, 4 april 1924]

KINDEREN:
 1. Alfred van Aarem,  zie nr. V-a.
  Geboren te Pangkalanbrandan (Sumatra) op 28 november 1909, buitenkerkelijk, volgt in 1931 de officiersopleiding aan de KMA te Breda, overleden te Heerenveen op 15 juli 2002, oud 92 jaren, crematie in familiekring.
  Gehuwd op 23 november 1934 met Engelina (Lily) C.M.M. Drijver.
 2. Elvira van Aarem,
  Geboren te Pangkalanbrandan (Sumatra) op 22 juni 1911, buitenkerkelijk.
  Gehuwd te Malang op 15 juli 1937 met Johan Flores Broese van Groenou, geboren te Semarang op 28 januari 1911, 1e luitenant infanterie KNIL, overleden in krijgsgevangenschap in Thailand op 15 augustus 1943, zoon van Johan Broese van Groenou, dir. Ned. Ind. Scheepsbouw en Kustvaart Mij te Rembang en van Ella Catharina Janssen van Raay.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding door de Raad van Justitie, Soerabaja, 11 mei 1938.
  Johan Flores Broese van Groenou huwde (2) te Bandoeng op 11 december 1941 met Pauline Ferdinande Wilhelmine von Seydlitz Kurzbach, geboren te Tjimahi (Preanger Reg.) op 30 december 1918, dochter van Paul Ferdinand Willem von Seydlitz Kurzbach en Dorothea Vogelzang.

  NEW YORK PASSENGER ARRIVAL LIST (Ellis Island), 1892-1924:
  Elvire van Aarem, wonende in Holland, oud 6 jaren, nationaliteit Nederl., ongehuwd, vertrekt uit Roterdam met de Nieuw Amsterdam, aankomst te New York op 7 februari 1918.
  [bron: www.Familysearch]

  BEVOLKINGSREGISTER, 's-Gravenhage, 1913-1939.
  Gezinskaart.
  1. van Aarem, Henri Eduard, geb. 29-1-'79.
  2. Rudolph, Henriette Gerardina, v., hfd., geb. 2-9-'87 te Batavia, Weduwe. kerkgen, geen, inschrijving komende van Hilversum op 6-11-31, vertrokken naar Ned. O-Indie op 5-11-25 [?], nat. Ned.
  3. van Aarem, Elvire, v., dr., geb. 22-6-'11 te Pankelan Brandan, kerkgen. geen, inschrijving komende van Hilversum op 6-11-31, vertrokken naar Ned. O-Indie op 5-11-25 [?], nat. Ned.
  4. van Aarem, Alfred, m., zn., geb. 28-11-'09 te Pankelan Brandan, gehuwd 23-11-'34, kerkgen. geen, inschrijving komende van Breda op 28-8-34, vertrokken naar Bandoeng op 23-11-34, nat. Ned.
  [Alfred gehuwd met] Engelina C.M.M. Drijaren, geb. 27-11-'14, nat. Ned.]
  [bron: digitale stambom Den Haag]
Maria Mathilda Susanna VAN AAREM,
Dochter van Theodoor Anton Willem van Aarem en Maria Wilhelmina van der Ven [nr. III-a], geboren te Semarang op 10 juni 1882, Ned. Herv., woont in 1929 te Soerabaja.
Gehuwd te Semarang op 19 januari 1901 met Vincent Joseph Theodoor LIEBENSCHUTZ, geboren ca. 1875, overleden voor 1930.

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken:
Semarang, 19 januari 1901:
Theodor Joseph Vincent Liebenschutz met Maria Mathilda Susanna van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1902, blz. 344]

BEVOLKINGSREGISTER, 'S-GRAVENHAGE, 1913-1939.
Gezinskaart.
1. Liebenschutz, Vincent Joseph Theodoor.
2. van Aarem, Maria Mathilda Suzanna, v., geb. 10-6-82 te Semarang, weduwe, Ned. Herv., datum inschrijving 28.7.26 vanuit Soerabaja, afschrijving 25.8.30, ambtshalve geroyeerd, nat. Ned.
3. Liebenschutz, Mathilde Marie Elise, v., dr., geb. 3-5-06 te Semarang, Ned. Herv., datum inschrijving 28.7.26 vanuit Soerabaja, afschrijving 25.8.30, ambtshalve geroyeerd, nat. Ned.
4. Liebenschutz, Margarethe Bertha Emma, v., dr., geb. 13-2-08 te Semarang, Ned. Herv., datum inschrijving 28.7.26 vanuit Soerabaja, afschrijving 25.8.30, ambtshalve geroyeerd, nat. Ned.
[bron: Digitale Stamboom Den Haag]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED-INDIE.
Liebenschutz, Wed. V.J.Th. - geb. M.S. van Aarem - Soer.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1930, blz. 728]

DOCHTERS:
 1. Mathilde Marie Elisa Liebenschutz,
  Geboren te Semarang op 3 mei 1906, Ned. Herv.
 2. Margarethe Bertha Emma Liebenschutz,  zie nr. V-b.
  Geboren te Semarang op 13 februari 1908, Ned. Herv.
  Gehuwd (1) met mr. Marie Johannes Jacobus Campioni, geboren te Roermond op 4 augustus 1901, overleden in 1962, zoon van Marie Josephus Jean Baptiste Hubertus Campioni en W. C. Kerlen.
  Gehuwd (2) op 21 mei 1971 met Adriaan Hendrik Broers, geboren te Vlaardingen op 4 oktober 1909, oud-employe Jacobson van den Berg & Co. in Ned. Indie, procuratiehouder, eerder gehuwd met Julia Anna Dorothea Meyboom, Dorothea Anna Julia Meyboom en Hanna Christine van der Burgh.
Theodoor Marie VAN AAREM,
Zoon van Theodoor Anton Willem van Aarem en Maria Wilhelmina van der Ven [nr. III-a], geboren te Semarang op 1 september 1885, van beroep techn. ambtenaar 3e kl. PTT te Bandoeng (1929), techn. ambtenaar 2e kl. PTT te Palembang (1931), te Weltevreden (1933), gepensioneerd voor 1938, overleden te Batavia op 12 mei 1943, oud 57 jaren.
Ondertrouw (1) te Soekaboemi in 1916 met Mariette Henriette PLIJNAER.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Soekaboemi op 10 maart 1917.
Gehuwd (2) te Bandoeng op 30 januari 1922 met Margaretha Mathilda Louise VAN GOENS, geboren te Tandjong Pandan (Biliton) op 24 augustus 1897, overleden te 's-Gravenhage op 26 juni 1955, oud 57 jaren, dochter van Nicolaas van der Goens, administrateur Biliton Mij, procuratiehouder Ned.-Indische Handelsbank te Bandoeng, en van Philippine Kilian.

BURGERLIJKE STAND.
Aangifte van geboorten.
Semarang, 1 Sept. 1885:
Theodor Marie van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1887, blz. 262]

FAMILIEBERICHTEN, NRC, 7 april 1916:
Oost Indie:
Ondertrouwd Th. M. van Aarem en N. Plijnaer, Soekaboemi.

BEVOLKINGSREGISTER, 'S-GRAVENHAGE, 1913-1939.
1. van Aarem, Theodor Marie, m., hfd., geb. 1-9-85 te Semarang, gehuwd, buitenkerkelijk, van beroep techn. ambt. P.T.T., inschrijving 7-5-30 vanuit Bandoeng, vertrokken 15-6-31 naar Bandoeng, nat. Ned.
2. van Goens, Margaretha Mathilda Louise, v., vrw., geb. 24-8-97 te Biliton, gehuwd, buitenkerkelijk, inschrijving 7-5-30 vanuit Bandoeng, vertrokken 15-6-31 naar Bandoeng, nat. Ned.
3. van Aarem, Louis Philip, m., zn., geb. 25-12-22 te Bandoeng, buitenkerkelijk, inschrijving 7-5-30 vanuit Bandoeng, vertrokken 15-6-31 naar Bandoeng, nat. Ned.
4. van Aarem, Maud Marguerite, v., dr., geb. 14-1-27 te Bandoeng, buitenkerkelijk, inschrijving 7-5-30 vanuit Bandoeng, vertrokken 15-6-31 naar Bandoeng, nat. Ned.
[bron: Digitale Stamboom Den Haag]

NIEUW ADRESBOEK.
Aarem, Th. van, Particulier, Semarang, Bodjong.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1901]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Aarem, Th. M. van - Techn. Ambt. 3e kl. P. - Bandoeng (....... van Goens).
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1930]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Aarem, Th. M. van - Techn. Ambt. 2e kl. P. - Palembang (....... van Goens).
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1932]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Aarem, Th. M. van - Techn. Ambt. 2e kl. P. - Wl. (....... v. Goens).
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1934]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Aarem, Th. M. van - Gep. Techn. Ambt. 2e kl. P. - Btc. (....... v. Goens).
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1938-1941]

H.B.S. TE SEMARANG.
Overgegaan van het 1e studiejaren naar het 2e studiejaren:
Th. M. van Aarem.
Overgegaan van het 2e studiejaren naar het 3e studiejaren:
A.E.E. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 12 mei 1902]

KINDEREN.
 1. Louis Philip van Aarem,
  Geboren te Bandoeng op 25 december 1922, buitenkerkelijk.
 2. Maud Marguerite van Aarem,
  Geboren te Bandoeng op 14 januari 1927, buitenkerkelijk.
Arthur Edgard Eduard VAN AAREM,
Zoon van Theodoor Anton Willem van Aarem en Maria Wilhelmina van der Ven [nr. III-a], geboren te Semarang op 28 juli 1887, volgde opleiding tot beroepsofficier bij de Infanterie in N.O.I. aan de Cadettenschool en de Kon. Militaire Academie in Nederland (1904-1909), aangesteld tot Tweede luitenant op 24 juli 1909 en gestationeerd in Meester Cornelis (1909), Koepang (1911), bevorderd tot Eerste luitenant op 4 september 1912 en gestationeerd te Tjimahi, verliet het leger op 14 juli 1914, vrijwilliger bij het Vrijwilligerskorps Buitenzorg op 9 november 1914, benoemd tot adjunct-afdelingschef Staatsspoorwegen te Madioen op 26 maart 1915, tot inspecteur 1e kl op 1 februari 1925 te Bandoeng, adjunct-chef der 4e Afdeling van de Exploitatie der Oosterlijnen met kantoor te Soerabaja (1930), overleden te Utrecht op 23 oktober 1956, oud 69 jaren.
Gehuwd (1) te Bandoeng op 7 juni 1915 met Augustine (Guusje) Johanna ALTMANN, geboren te Koetoardjo (Kedoe) op 12 september 1895, dochter van Gustave Adolphe Frederik Altmann, kapitein infanterie K.N.I.L. en Augusta Elizabeth Rosa Barbara van Neer.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Gehuwd (2) met Petronella Jeannette HEIJMAN.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Gehuwd (3) op 9 oktober 1936 met Elisabeth Geertruida Maria OVERKLIFT VAUPEL KLEIN, geboren te 's-Gravenhage op 14 september 1912, overleden na 1956.

BURGERLIJKE STAND.
Aangifte van geboorten.
Semarang, 28 Juli 1887:
Arthur Edgard Eduard van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1889, blz. 296]

TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
(Uit de Indische Bladen)
Bevallen:
M.W. van Aarem, geb. van der Ven, Z.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 11 oktober 1887]

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Bandoeng, 7 juni 1915:
Arthur Edgard Eduard van Aarem met Augustine Johanna Altmann.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1916, blz. 117]

FAMILIEBERICHTEN, NRC, 2 juli 1915:
Ondertrouwd A.E.E. van Aarem en G.J. Altmann, Soerabaja/Bandoeng.

BEVOLKINGSREGISTER, 'S-GRAVENHAGE, 1913-1939.
1. van Aarem, Arthur Edgard Eduard, m., h., geb. 28-7-87 te Semarang, gehuwd op 9-10-36, kerkgen. geen [Prot.is doorgehaald], inschrijving 3-11-32 vanuit Weenen, nat. Ned.
2. Overklift Vaupel Klein, Elisabeth Geertruida Maria, v., v., geb. 14-9-12 te Den Haag, gehuwd, RK. 3. van Aarem, Robbert, m., zn., geb. 14-8-17 te Bandoeng, kerkgen. geen, inschrijving 10-2-33 vanuit Hilversum, uitschrijving 10-9-37 naar Breda, KMA, nat. Ned.
4. van Aarem, Anton Hermann, m., zn., geb. 18-6-16 te Bandoeng, kerkgen. geen, inschrijving 10-2-33 vanuit Hilversum, uitschrijving 19-9-35 naar Breda, KMA, nat. Ned.
5. van Aarem, Arthur Edgard Eduard, m., z., geb. 19-4-37 te Den Haag, RK.
6. van Aarem, Helga Elviera, v., d., geb. 5-12-38 te Den Haag, RK.
[bron: Digitale Stamboom Den Haag]

PERSONALIA:
G.J. Altmann, geboren te Koetoardjo, Kedoe in september 1895, dochter van Gustave Adolphe Frederik Altmann en Augusta Elizabeth Rosa Barbara van Neer.
[bron: email Elza Altmann, 243 december 2009]
Augustine Johanna Altmann, geb. Koetoardjo (Kedoe) op 12 september 1895 (RA 1896, 365).
[bron: Indische Fiches op CD van de I.G.V.]

OVERLIJDENSAKTE, Utrecht, 24 oktober 1956, nr. 2187:
Arthur Edgard Eduard van Aarem, overleden te Utrecht op 23 oktober 1956, oud 69 jaren, zoon van Theodor Anton Willem van Aarem en Maria Wilhelmina van der Ven, echtgenoot van Elisabeth Geertruida Maria Overklift Vaupel Klein, eerder gescheiden van Petronella Jeannette Heijman; daarvoor gescheiden van Augustine Johanna Altmann.
[bron: Genlias]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1909.
Aarem, A.E.E. van - 2e Luit. Inft. - Mr. Cor.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1910, blz. 3]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1911.
Aarem, A.E.E. van - 2e Luit. Inft. - Koepang.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1912, blz. 3]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1912-1913.
Aarem, A.E.E. van - 1e Luit. Inft. - Tjimahi.
[bron: Almanak van Ned.-Indie]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1914.
Aarem, A.E.E. van - Oud 1e Luit. Inft. - ter beschik. Alg. Secretarie - Buit.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1915, blz. 3]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1914 (Mutaties).
Aarem, A.E.E. van - Oud 1e Luit. - ter beschik. S.S. - o.l.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1915, blz. 3]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1915-1916.
Aarem, A.E.E. van - Oud 1ste Luit. - Adjct. Afd. Chef S.S. - Madioen.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1916 en 1917, blz. 4]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1917.
Aarem, A.E.E. van - Oud 1ste Luit. - Gegr. Ambt. S.S. - Madioen.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1918, blz. 4]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1918.
Aarem, A.E.E. van - Oud 1ste Luit. - Ambt. S.S. - Poerwokerto.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1919, blz. 4]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1919-1921.
Aarem, A.E.E. van - Oud 1ste Luit. - Ambt. S.S. - Cher.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1920-1922]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1922.
Aarem, A.E.E. van - Ambt. S.S. - v.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1923]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1923-1925.
Aarem, A.E.E. van - Gegr. Ambt. S.S. - Bandoeng.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1924-1926]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1926.
Aarem, A.E.E. van - Inspect. 1e kl. S.S. - Bandoeng.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1927]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS, 1929-1931.
Aarem, A.E.E. van - Inspect. 1e kl. S.S. - Soer.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1930-1932]

H.B.S. TE SEMARANG.
Overgegaan van het 1e studiejaren naar het 2e studiejaren:
Th. M. van Aarem.
Overgegaan van het 2e studiejaren naar het 3e studiejaren:
A.E.E. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 12 mei 1902]

H.B.S. TE SEMARANG.
Overgegaan van het 3e studiejaren naar het 4e studiejaren:
A.E.E. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 7 mei 1904]

PASSAGIERS.
Per s.s. Koning Willem I, gezagv. G. Visser, vertrekken op 4 Aug. a.s. naar Nederland:
A.E.E. van Aarem, [e.a.]
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 3 augustus 1904]

MILITAIRE INRICHTINGEN.
Opgave van de voor den Indischen dienst bestemde cadetten.
Cadettenschool.
Eerste studiejaren:
Aarem, A.E.E. van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1905, blz. 739]

MILITAIRE INRICHTINGEN.
Opgave van de voor den Indischen dienst bestemde cadetten.
Cadettenschool.
Tweede studiejaren:
Aarem, A.E.E. van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1906, blz. 754]

MILITAIRE INRICHTINGEN.
Opgave van de voor den Indischen dienst bestemde cadetten.
Koninklijke Militaire Academie.
Infanterie.
Eerste studiejaren:
Aarem, A.E.E. van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1907, blz. 770]

MILITAIRE INRICHTINGEN.
Opgave van de voor den Indischen dienst bestemde cadetten.
Koninklijke Militaire Academie.
Infanterie.
Tweede studiejaren:
Aarem, A.E.E. van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1908, blz. 804]

MILITAIRE INRICHTINGEN.
Opgave van de voor den Indischen dienst bestemde cadetten.
Koninklijke Militaire Academie.
Infanterie.
Derde studiejaren:
Aarem, A.E.E. van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1909, blz. 836]

HET DEPARTEMENT VAN OORLOG.
Aanstelling tot Tweede Luitenant, Infanterie.
140. Aarem, A.E.E. van - aanstelling op 24 Juli 1909 - geb. jaren - [nog niet in Indie aangekomen].
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1910, blz. 774]

MARINE EN LEGER.
Den 27 dezer [november 1909] zal per st. Koning Willem I een detachement, sterk 3 officieren en 53 minderen, naar Oost-Indie vertrekken.
Het detachement staat onder bevel van kapitein J.W. de Bruine, terwijl de 2e luits. A.E.E. van Aarem en A.C. de Bruijn als medegeleiders zijn aangewezen.
[bron: het nieuws van den dag: kleine courant, 5 november 1909]

MARINE EN LEGER.
Geplaatst:
bij aankomst uit Nederland, te Willem I, bij het 8e bataljon de 2e luitenant A.E.E. van Aarem.
[bron: het nieuws van den dag: kleine courant, 26 januari 1910]

HET DEPARTEMENT VAN OORLOG.
Infanterie.
Tweede Luitenants.
106. Aarem, A.E.E. van - aangesteld op 24 Juli 1909 - geb. jaren 87.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1911, blz. 788]

MILITAIR DEPARTEMENT.
Overgeplaatst:
bij het ?e bat. de 2e luit. bij het garn.-bat. van Timor A.E.E. van Aarem.
[bron: het nieuws van den dag: kleine courant, 3 juli 1912]

HET DEPARTEMENT VAN OORLOG.
Infanterie.
Eerste Luitenants.
375. Aarem, A.E.E. van - aangesteld op 4 Sept. 1912 - aangesteld tot 2en Lt op 24 Juli 1909 - geb. jaren 87.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1913, blz. 709]

ALGEMEENE SECRETARIE.
Ambtenaren ter beschikking:
Aarem, A.E.E. van - 14 Juli 1914.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1915, blz. 52]

VRIJWILLIGERSKORPS BUITENZORG TE BUITENZORG.
Aarem, A.E.E. van, 1e luit. comm. - 9 Nov. 1914.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1915, blz. 793]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Staatsspoorwegen.
Ingenieurs en Adjunct-afdeelingschefs, Vierde Afdeeling:
Aarem, A.E.E. van - Exploitatie Oosterlijnen - 27 Jan. 1916.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1917, blz. 627]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Dienst van Beweging en Handelszaken.
Gegradueerde ambtenaren 1ste klasse en gegradueerde ambtenaren:
Aarem, A.E.E. van - 1 Aug. 1917.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1918 - 1923]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Verleend wegens langdurigen dienst een jaren verlof naar Europa aan een gegradueerd ambt. bij den dienst der Staatsspoor en Tramwegen, A.E.E. van Aarem.
[Bron: NRC, 5 october 1921]

SCHEEPSBERICHTEN:
Van het st. Tambora, dat 16 dezer [december 1922] van Rotterdam naar Ned. Indie vertrok.
Onder de passagiers:
A.E.E. van Aarem en mev. van Aarem en 2 knd.
[Bron: NRC, 17 december 1922]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Geplaats bij het bedrijf der Staatsspoorwegen op Java (dienst van beweging en handelszaken) de benoemde gegradueerd ambt. A.E.E. van Aarem.
[Bron: NRC, 3 april 1923]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Dienst van Beweging en Handelszaken.
Gegradueerde ambtenaren 1ste klasse en gegradueerde ambtenaren:
Aarem, A.E.E. van (Ga) - 25 Jan. 1923.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1924-1925]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Dienst van Beweging en Handelszaken.
Inspecteurs en adjunct-inspecteurs:
Aarem, A.E.E. van (Insp. 1e kl.) - 25 Jan. 1913 - 1 Febr. 1925.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1926]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Dienst van Beweging en Handelszaken.
Inspecteurs en adjunct-inspecteurs:
Aarem, A.E.E. van (Insp. 1e kl.) - 26 Maart 1915 - 1 Febr. 1925.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1927-1928]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Acht maanden verlof verleend aan den inspecteur der spoorwegen eerste klasse Van Aarem.
[Bron: NRC, 3 september 1928]

SCHEEPSBERICHTEN:
Stoomschip Tambora, gezagvoerder E. Vernes, vertrekt op woensdag 18 juni 1929 van Batavia naar Rotterdam.
Onder de passagiers:
A.H. van Aarem en A.E.E. van Aarem en 1 kind.
[bron: NRC, 15 juli 1929]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Exploitatiekanroren der S.S. en T. op Java.
Exploitatie der Oosterlijnen.
Kantoor te Soerabaja.
Aarem, A.E.E. van, Insp. 1e kl., Adj. Chef der 4e Afd.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1931, blz. 711]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Anton Hermann van Aarem,
  Geboren te Bandoeng op 18 juni 1916, buitenkerkelijk, inschrijving aan de K.M.A. te Breda in 1935, 1e Luitenant Artillerie te Batoedjadjar (1940), begraven in Spangler Mortuary, Irvington, bij San Francisco in 1992, oud 76 jaren.

  BEVOLKINGSREGISTER, 'S-GRAVENHAGE, 1913-1939.
  1. van Aarem, Arthur Edgard Eduard, m., h., geb. 28-7-87 te Semarang, gehuwd op 9-10-36, kerkgen. geen [Prot.is doorgehaald], inschrijving 3-11-32 vanuit Weenen, nat. Ned.
  2. Overklift Vaupel Klein, Elisabeth Geertruida Maria, v., v., geb. 14-9-12 te Den Haag, gehuwd, RK.
  3. van Aarem, Robbert, m., zn., geb. 14-8-17 te Bandoeng, kerkgen. geen, inschrijving 10-2-33 vanuit Hilversum, uitschrijving 10-9-37 naar Breda, KMA, nat. Ned.
  4. van Aarem, Anton Hermann, m., zn., geb. 18-6-16 te Bandoeng, kerkgen. geen, inschrijving 10-2-33 vanuit Hilversum, uitschrijving 19-9-35 naar Breda, KMA, nat. Ned.
  5. van Aarem, Arthur Edgard Eduard, m., z., geb. 19-4-37 te Den Haag, RK.
  6. van Aarem, Helga Elviera, v., d., geb. 5-12-38 te Den Haag, RK.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS (1940).
  Aarem, Anton Herman van - 1e Luit Art. - Batoedjadjar.
  [bron: Almanak van Ned. Indie, 1941]

 2. Robbert van Aarem,
  Geboren te Bandoeng op 14 augustus 1917, buitenkerkelijk, inschrijving aan de K.M.A. te Breda in 1937, tweede luitenant Korps Insulinde, drager bronzen kruis wegens ontsnapping uit bezet gebied (1942).

  BEVOLKINGSREGISTER, 'S-GRAVENHAGE, 1913-1939.
  1. van Aarem, Arthur Edgard Eduard, m., h., geb. 28-7-87 te Semarang, gehuwd op 9-10-36, kerkgen. geen [Prot.is doorgehaald], inschrijving 3-11-32 vanuit Weenen, nat. Ned.
  2. Overklift Vaupel Klein, Elisabeth Geertruida Maria, v., v., geb. 14-9-12 te Den Haag, gehuwd, RK.
  3. van Aarem, Robbert, m., zn., geb. 14-8-17 te Bandoeng, kerkgen. geen, inschrijving 10-2-33 vanuit Hilversum, uitschrijving 10-9-37 naar Breda, KMA, nat. Ned.
  4. van Aarem, Anton Hermann, m., zn., geb. 18-6-16 te Bandoeng, kerkgen. geen, inschrijving 10-2-33 vanuit Hilversum, uitschrijving 19-9-35 naar Breda, KMA, nat. Ned.
  5. van Aarem, Arthur Edgard Eduard, m., z., geb. 19-4-37 te Den Haag, RK.
  6. van Aarem, Helga Elviera, v., d., geb. 5-12-38 te Den Haag, RK.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]

  DRAGER VAN HET BRONZEN KRUIS:
  R. van Aarem - Korps Insulinde.
  Tweede luitenant - 1942 - Ontsnapping bezet gebied.
KINDEREN UIT HET DERDE HUWELIJK:
 1. Arthur Edgard Eduard van Aarem,
  Geboren te Den Haag op 19 april 1937, R.K..
 2. Helga Elviera van Aarem,
  Geboren te Den Haag op 5 december 1938, R.K..
Edgard Jan VAN AAREM,
Zoon van Theodoor Anton Willem van Aarem en Maria Wilhelmina van der Ven [nr. III-a], geboren te Semarang op 22 april 1889, opleiding aan de Cadettenschool (1906-1908), K.M.A. te Breda (1908), 2e luitenant der infanterie O.-I. leger (1911), 1e luitenant (1916), kapitein (1921), gestationeerd op Ambon (1929), bevorderd tot majoor op Ambon (1933), militair commandant der Molukken te Amboina (1934-1939).
Gehuwd (1) te 's-Gravenhage op 28 september 1911 met Henriette Marie Josephine Louise PLATT, geboren te Makassar op Celebes in 1898/99, overleden voor 1932, dochter van Godert Alexander Platt en Henriette Esche.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Makassar op 15 november 1915. Gehuwd (2) te Semarang op 1 januari 1917 met Jacoba (Coba) Hermine ANGENENT, geboren te Haarlem op 23 juni 1891, overleden te Arnhem op 19 april 1983, oud 91 jaren, dochter van Jacobus Hermanus Charles Gijsbertus Angenent, kapitein infanterie en van Cathrina Wilhelmina Buijs.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van geboorte.
Semarang, 22 April 1889:
Edgard Jan van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1890, blz. 298]

HUWELIJKSAKTE, 's-Gravenhage, 28 september 1911, nr. 1813.
Heden den 28sten September 1911 zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, in het Raadhuis verschenen:
Edgard Jan van Aarem, oud 22 jaren, tweede luitenant der Infanterie van het Oost Indisch leger met verlof, geboren te Semarang, wonende alhier, laatst te Breda, meerderjarige zoon van Theodor Anton Willem van Aarem, overleden en van Maria Wilhelmina van der Ven, zonder beroep, wonende te Magelang in Oost Indie, toestemmende bij notarieele akte;
En Henriette Marie Josephine Louise Platt, oud 18 jaren, zonder beroep, geboren te Makassar op Celebes, wonende alhier, minderjarige dochter van Godert Alexander Platt en Henriette Esche, beiden zonder beroep en wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenteerende.
Getuigen:
Johannes Cornelis van Duijn, 60 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
Frederik Willem Johannes Gokkel, 21 jaren, tweede luitenant der infanterie bij het Oost Indisch leger, wonende alhier.
Theodoor Cornelus Lindgreen, 21 jaren, tweede luitenant der infanterie bij het Oost Indisch leger, wonende te Leiden.
Hendrik Johannes Lindgreen, 23 jaren, tweede luitenant der infanterie bij het Oost Indisch leger, wonende te Leiden.
[bron: Digitale Stamboom Den Haag]

BEVOLKINGSREGISTER, 'S-GRAVENHAGE, 1913-1939.
1. van Aarem, Edgard Jan, m., hfd., geb. 22-4-89 te Semarang, gehuwd, Ned. Herv.
2. Angenent, Jacomina Hermine, v., vr., geb. 23-6-91 te Haarlem, gehuwd, Ned. Herv.
3. van Aarem, Edwine, v., dr., geb. 20-2-18 te Bandoeng, Ned. Herv.
4. van Aarem, Herman, m., zn., geb. 27-3-21 te Bandoeng, Ned. Herv.
[bron: Digitale Stamboom Den Haag]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS (1929-1931).
Aarem, E.J. van - Kapt. Inft. - Ambon (J.A. Angenent).
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1930-1932]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS (1933-1940).
Aarem, E.J. van - Majoor Inft. - Amboina (J.A. Angenent).
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1934-1941]

CADETTENSCHOOL.
De minister van oorlog brengt ter voorloopige kennis, dat ten gevolge van den uitslag van het toelatingsexamen aan bovengenoemde school, voor eene plaatsing als cadet in aanmerking komen:
voor den dienst in Ned.-Indie: E.J. van Aarem.
[bron: Algemeen Handelsblad, 2 augustus 1906]

LEGER.
Ten gevolge van den uitslag van het onlangs door cadetten der Cadettenschool afgelegd vergelijkend examen voor toelating als cadet bij de K.M.A., komen voor eene plaatsing bij de inrichting op 10 September [1908] in aanmerking bij:
Infanterie in Nederlandsch-Indie: E.J. van Aarem.
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 27 augustus 1908]

KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE.
Uitslag Eindexamen.
Aan het examen voor 2e luitenant hebben voldaan de volgende Cadetten:
Infanterie Oost-Indie: E.J, van Aarem [e.a].
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant: 30 juni 1911]

BESLUITEN EN BENOEMINGEN.
Bij K.B. van 29 Juli 1911, No. 33 zijn benoemd en aangesteld tot 2den luitenant:
Bij het Wapen der infanterie van het Leger in Nederlandsch-Indie de Cadetten:
E.J. van Aarem [e.a.]
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 12 september 1911]

MARINE EN LEGER.
De voor het O.-I. leger bestemde 2e luit. der inf. E.J. van Aarem moet 7 Oct. per ss. Willis naar Indie vertrekken.
[Bron: NRC, 20 sept. 1911]
SCHEEPSBERICHTEN.
Passagiers aan boord van het s.s. Willis, gezagvoerder W. Adam, van Rotterdam naar Ned.-Indie.
Te Rotterdam hebben zich ingescheept:
E.J. van Aarem en echtg.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant: 9 oktober 1911]

MILITARIA.
Overgeplaatst naar het garnizoens bataljon van Timor en Onderhoorigheden de 2e luitenant A.E.E. van Aarem van het 18e bataljon.
[bron: het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 1 november 1911]

DEPARTEMENT VAN OORLOG.
Overgeplaatst naar Celebes de 2e luit. E.J. van Aarem te Tjimahi.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant: 15 oktober 1913]

MARINE EN LEGER.
Overgeplaatst naar het 2e bat. de 1e luit. E.J. van Aarem van het garnizoensbat. van Celebes en Menado.
[Bron: NRC, 18 feb. 1916]

MARINE EN LEGER.
Bevorderd bij het wapen der infanterie tot kapitein de 1ste luitenants van Aarem en de Bruyn.
[Bron: NRC, 31 aug. 1921]

SCHEEPSBERICHTEN.
Van het stoomschip Johan de Witt, dat 18 dezer [maart 1922] van Amsterdam naar Batavia vertrekt:
Onder de passagiers:
E.J. van Aarem, mevrouw van Aarem en 3 kinderen.
[Bron: NRC, 17 maart 1922]

MARINE EN LEGER.
Wegens ziekte is het verlof h.t.l. van kapiteins der infanterie van het O.-I. leger E.J. van Aarem en W.F. Bischoff met drie maanden verlengd.
[Bron: NRC, 16 december 1928]

MARINE EN LEGER.
Wegens ziekte is het verlof hier te lande van kapitein der infanterie bij het O.-I. leger E.J. van Aarem andermaal met drie maanden verlengd en gebracht op 14 maanden.
[Bron: NRC, 12 maart 1929]

SCHEEPSBERICHTEN.
Van het st. Prins der Nederlanden, gezagvoerder J.B. Broekman, 18 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
Onder de passagiers:
fam. E.J. van Aarem.
[Bron: NRC, 18 juni 1929]

DEPARTEMENT VAN OORLOG:
Territoriale en Plaatselijk (Militaire) Commandanten.
Militaire commandant der Molukken (te Amboina), Majoor E.J. van Aarem, XX.
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1935, blz 684]

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Godert Edgard Arthur Theodoor van Aarem,
  Geboren te Tjimahi op 7 november 1912, overleden te Amsterdam op 3 februari 1932, oud 19 jaren.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 5 februari 1932, nr. 679:
  Verklaarden dat op drie dezer des namiddags ten half een ure, in de gemeente Amsterdam is overleden Godert Edgard Arthur Theodor van Aarem, zonder beroep, wonende te Amboina in Nederlandsch-Indie, oud negentien jaren, geboren te Tjimahi op Java in Nederlandsch-Indie, zoon van Edgard Jan van Aarem, kapitein der Infanterie van het Nederlandsch-Indisch Leger, wonende te Amboina in Nederlandsch-Indie en Henriette Maria Josefine Platt, overleden.

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Edwine van Aarem,
  Geboren te Bandoeng op 20 februari 1918.
  Gehuwd met Harry Tadema Wieland.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Bandoeng, 20-2-1918:
  Edwine van Aarem.
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1919, blz. 49]
 2. Herman van Aarem,
  Geboren te Tjimahi op 27 maart 1921, overleden te Besancon (Frankrijk) op 19 maart 1942, oud 21 jaren.

  OVERLIJDENSAKTE, 's-Gravenhage, 6 juli 1950, nr. 1694:
  Schriftelijk gedane aangifte van wege de Minister van Justitie, waaruit blijkt dat op 19 Maart 1942 in Besancon in Frankrijk is overleden van Aarem, Herman, geboren 27 Maart 1921 te Tjimahi, wonende te 's-Gravenhage, zoon van: van Aarem, Edgard Jan en: Angenent, Jacoba Hermina.
Jan Theodoor VAN AAREM,
Zoon van Jan Cato Adriaan van Aarem en Hermina [nr. III-b], geboren te Soerabaja op 16 november 1870, Ridder in de orde van Oranje-Nassau (1931), reisde in 1913 met vrouw en 5 kinderen naar Nederland wegens Europees verlof, arriveerde aldaar met vrouw en slechts 4 kinderen, van beroep hoofdcommies, kantoorchef 1e klas en hoofdkantoorhoofd bij de PTT in Bandoeng (1924), ging op 14 juli 1926 met pensioen als hoofdkantoorhoofd in Amersfoort, overleden te Oegstgeest op 22 februari 1937, oud 66 jaren.
Gehuwd met Ilah Moehamad OEDIN, overleden na 1933, mogelijk te Leiden.

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
Soerabaija, 1ste bij-register, 16 November 1870:
Jan Theodoor van Aarem.
[bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1872, blz. 229]

OVERLIJDENSAKTE, Oegstgeest, 23 februari 1937, nr. 23:
Jan Theodoor van Aarem, overleden te Oegstgeest op 22 februari 1937, oud 66 jaren, zoon van Jan Cato Adriaan van Aarem en Hermina, echtgenoot van Ilah Moehamad Oedin.
[bron: Genlias]

VERBLIJFPLAATSEN VAN JAN THEODOOR VAN AAREM.
Batavia en voorsteden1893.
Semarang1893.
Cheribon1894-1895.
Benkoelen1896-1897.
Buitenzorg1898-1900.
Medandecember 1900-1901.
Rantauprapat (Sumatra)1902.
Medan1904.
Verlof naar Europa (1 jaren)5 september 1904.
Zuid-Celebes1905.
Tjimahi1906-1910.
Sabang1911.
[bronnen: Naamlijst der Europeesche inwoners en het Nieuwe Adresboek in de Almanak van Ned.-Indie, 1894-1901 en digitale kranten 1810-1945, Kon. Bibliotheek]

LOOPBAAN VAN JAN THEODOOR VAN AAREM.
Adj. Commies P.T.d. (benoeming)12 maart 1891.
Commies 3e klasse P.T.d. (benoeming)9 november 1892.
Eervol onslagen en op wachtgeldjuli 1893.
Commies 3e kl. P.T.d. (benoeming)december 1893.
Commies 3e klasse P.T.d. te Semarang1894.
Commies 3e klasse P.T.d. te Cheribonmaart 1894.
Commies 3e klasse P.T.d. te Benkoelenmei 1896.
Commies 3e klasse P.T.d. te Buitenzorg, Tjiwaringin1899.
Commies 2e klasse P.T.d. (benoeming)26 mei 1900.
Commies 2e klasse P.T.d. te Medandecember 1900.
Kantoorhoofd P.T.d. te Rantauprapat1902-1904.
Commies 2e klasse P.T.d. te Medanmei 1904.
Europees verlof5 september 1904.
Tijd. commies 2e klasse P.T.d. plaatsing te Weltevredenjuli 1905.
Doch belast met beheer veldpostkantoor Z-Celebesjuli 1905.
Kantoorchef der 4e klasse P.T.d. te Tjimahi1906.
Waarnemend commies 1e klasseapril 1908.
Commies 1e klasse, overplaatsing naar Sabang.februari 1911.
[bronnen: Naamlijst der Europeesche inwoners en het Nieuwe Adresboek in de Almanak van Ned.-Indie, 1892-1901 en digitale kranten 1810-1945, Kon. Bibliotheek]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Eervol ontslagen:
J. Th. van Aarem.
[bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 juli 1893]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij den post- en telegraafdienst.
Benoemd:
tot commies 3e kl. en geplaatst te Semarang J. Th. van Aarem, op wachtg.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 29 december 1893]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Overgeplaatst:
van Semarang naar Cheribon, de comm. 3e kl. J.Th. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 20 maart 1894]

SCHEEPSBERICHTEN.
Per S.S. Tambora, naar Semarang, Soerabaja en kustplaatsen: J. Th. van Aarem.
[bron: Algemeen Handelsblad, 30 april 1895]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij den post- en telegraafdienst.
Overgeplaatst:
Van Cheribon naar Benkoelen, de comm. 3e kl. J.Th. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 29 mei 1896]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij den post- en telegraafdienst.
Overgeplaatst:
Van Buitenzorg naar Medan de commies 2e kl. J.Th. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 15 november 1900]

SCHEEPSBERICHTEN.
Morgenochtend 9 ure vertrekkende per ss. van der Parra naar Palembang, Muntok en Deli J.Th. van Aarem [e.a.].
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 28 november 1900]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij den post- en telegraafdienst.
Benoemd:
tot chef van het kantoor te Rantauprapat de comm. 2e kl. J.Th. van Aarem te Medan.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 3 mei 1902]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij den post- en telegraafdienst.
Ontheven:
eervol van het beheer van het kantoor te Rantauprapat, en overgeplaatst naar Medan de comm. 2e kl. J.Th. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 24 mei 1904]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij den post- en telegraafdienst.
Verleend:
wegens langdurigen dienst een jaren verlof naar Europa, aan den den commies der 2e klasse J.Th. van Aarem, met bepaling dat hij zijne betrekking zal nederleggen op 5 september 1904.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 18 augustus 1904]

SCHEEPSBERICHTEN.
Passagiers op morgen naar Marseille en Nederland vertrekkende per Nederl. s.s. Oengaran, kapt. G. de Boer:
Commies der 2e kl. b.d. Post- en Telegraafdienst J. Th. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 4 oktober 1904]

SCHEEPSBERICHTEN.
Passagiers van het stoomschip Oengaran, 29 April van Rotterdam naar Nederl.-Indie vertrokken:
Te Marseille zullen zich inschepen:
J. Th. van Aarem [e.a.].
[bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 2 mei 1905].

EXPEDITIE ZUID-CELEBES, 1905.
Aan de eventueel naar Zuid-Celebes te zenden expeditie zullen de navolgende officieren en onderluitenants deelnemen:
[volgt een lange lijst met namen], en vermoedelijk J.Th. van Aarem, commies 2e kl. bij den Post- en Telegraafdienst.
De geheele troepenmacht zal derhalve bestaan uit:
88 officieren, 858 eur. mind. militairen, 152 amb. mind. militairen, 1382 inl. mind. militairen, 1 civiel ambtenaar, 215 bedienden, 24 mandoers, 576 dragers en vrije koelies naar behoefte.
Voorts 31 officiers-paarden, 170 troepenpaarden, 316 treinpaarden en draagpaarden naar behoefte.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 20 juni 1905]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij den post- en telegraafdienst.
Benoemd:
tot tijd. commies der 2e klasse en geplaatst te Weltevreden, de ambtenaar op non-activiteit J.Th. van Aarem, laatst commies der 2e klasse.
Belast:
met het beheer van het veldpostkantoor in Zuid-Celebes, de tijd. cpmmies der 2e klasse J. Th. van Aarem, te Weltevreden.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 6 juli 1905]

HET VERTREK VAN DE COEN.
Hedenmorgen om 6.24 uur vertrokken van Passer-Senen de genietroepen, bestemd om met het s.s. Coen der KPM via Semarang en Soerabaia naar Boni te worden vervoerd.
Ruim 7 uur was het, toen de trein het station Tandjong-Priok binnenliep en de soldaten, opgewekt en welgemoed, zich aan boord van de Coen begaven, vergezeld van familie en bekenden.
Alles ging in de beste orde en toen ieder een zachte plank in de verblijfplaats tusschendeks had uitgezocht en daar zijn rugzak en toebehooren had neergelegd, begaven allen zich weder aan wal om zich zoolang mogelijk gezellig met de achterblijvenden te onderhouden.
De bataillons-muziek was aanwezig en de kapelmeester liet niet na voor de noodige opwekkende marschen te zorgen, waarop de Europeesche soldaten nog eens een rondedans of een Cakewalk maakten en zich zoo opgeruimd mogelijk vertoonden.
Vergezeld van een der officieren begaven wij ons aan boord en vernamen daar, dat de manschappen een halve compagnie genietroepen vormden uit Tjimahi en dat zij onder commando stonden van den kapitein de Greve, terwijl de 1e luitenants Hering en Vogelsang, de officier van gezondheid Dr. Nauta, de 1e luitenant-apotheker Hegewisch, de 1e luitenants-kwartiermeester Verhoef, Schoorbeek en Scheltema, benevens de heer J.Th. v. Aarem, 2e commies bij de posterijen en telegrafie, mede aan den troep waren toegevoegd. Ook werd ingescheept het noodige hospitaal-personeel, de militaire schrijvers en een telefoon-brigade.
Van hier gaat de Coen , die ten 8 uur vertrok, naar Semarang om aldaar optenemen den luitenenant van den topografischen dienst van Marle met zijne brigade en vandaar naar Soerabaia, alwaar het snelvuurgeschut van 3.7 c.M. moet worden geladen, staande onder bevel van de officieren Strement en Bax, benevens het veldhospitaal, aan het hoofd waarvan de 1e luitenant-kwartiermeester Braun staat, alsmede 126 dwangarbeiders.
Te Soerabaia wordt dan tevens de Bromo, het transportschip, op sleeptouw genomen naar de Golf van Boni, wat voorwaar voor den Commandant der Coen, kapitein Schuitema, geen lichte taak zal zijn, zoowel met het oog op het lastige vaarwater aldaar, als op den nog al eens sterk doorstaanden Oostenwind in dezen tijd van het jaren.
Rondgeleid door kapitein Schuitema namen wij de verblijfplaatsen voor de manschappen in oogenschouw. Voor de inlandsche soldaten is het achter-tusschendek ingericht, voor de Europeesche soldaten het groot-tusschendek (midscheeps) en voor de dwangarbeiders het voor-tusschendek. Het zag er overal uitnemend zindelijk uit en groote ventilators en koelzeilen deden voldoende frissche lucht toestroomen, zoodat de temperatuur slechts matig warm was.
De onderofficieren waren in de 2e klasse, de officieren in de 1e klasse ondergebracht.
Als de Coen zijn lading aan boord heeft, zullen daar ondergebracht zijn 15 officieren, 26 Europeesche en 1 Inl. onderofficier, 95 Europeesche en 68 inlandsche soldaten, 35 bedienden en 126 dwangarbeiders.
De soldaten waren allen gekleed in blauw katoenen costumes met stroohoed, kakhi slopkousen en kakhi-kleurige zeildoeksche schoenen, rondom afgezet met leder, en voorzien van veldflesch en revolver.
De militairen ook de inlanders, waaronder veel oud gedienden, maakten een flinken indruk.
De inlandsche vrouwen krgen het bij het afscheidnemen nog al te kwaad en hielden hun tranen dan ook niet terug.
Tal van officieren, ook hoogergeplaatsten, waren aanwezig om hun kameraden een laatst vaarwel toeteroepen en slechts een officiersvrouw had den zwaren gang naar Priok gewaagd, om haar man te zien afreizen.
Wij roepen den troep een hartelijk vaarwel en een behouden thuiskomst toe.
[bron: artikel in het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 11 juli 1905]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij den post- en telegraafdienst.
Overgeplaatst:
Van Makasser naar Soerabaja, de commies der 2e klasse J.Th. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 14 februari 1906]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Bij den post- en telegraafdienst.
Benoemd:
tot chef van het kantoor te Tjimahi, de commies der 2e klasse J.Th. van Aarem, te Soerabaja.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 14 maart 1906]

SCHEEPSBERICHTEN.
Passagiers van het s.s. Koning Willem I, gez. K. Westerman, vertrekkende van Batavia 6 Maart 1913, 5 uur n.m.:
Naar Nederland: J.Th. van Aarem echtg. en 5 kind.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 5 maart 1913]

SCHEEPSBERICHTEN.
Passagiers aan boord van het st. Koning Willem I, gezagvoerder K. Westermann, do. 6 Maart van Batavia vertrokken en aangekomen te Genua 29 Maart:
J.Th. van Aarem, echtg. en 4 kind.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 1 april 1913]

VERLOFVERGUNNING:
Opgave van aan koloniale ambtenaren met verlof verleende verlofsverlenging, loopende tot 20 Sept.
Oost-Indie:
J.Th. van Aarem, commies P. en T.
[Bron: NRC, 23 september 1913]

VERLOFVERGUNNING:
Opgave van aan koloniale ambtenaren met verlof verleende verlofsverlenging, loopende tot 21 Maart.
Oost-Indie:
J.Th. van Aarem, commies P. en T., 3 maanden, buiten bezwaar.
[Bron: NRC, 24 maart 1914]

SCHEEPSBERICHTEN:
Van het st. Rembrandt, gezagvoerder H.G.J. Uilkens, dat 4 Juli [1914] naar Batavia vertrekt.
Onder de passagiers:
J.Th. van Aarem, mevr. van Aarem en 6 kinderen.
[Bron: NRC, 3 juli 1914]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Benoemd tot hoofdcommies bij den P.- T.- en T.-dienst, de commies J.Th. van Aarem.
[Bron: NRC, 8 juni 1915]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Bij den Post, Telegraaf en Telefoondienst benoemd tot kantoorchef der 1ste klasse, de hoofdcommiesen bij gemelden dienst, W.A. Boer en J.Th. van Aarem.
[Bron: NRC, 17 mei 1916]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Ontslagen, op verzoek, wegens volbrachten diensttijd, eervol uit 's lands dienst, het hoofdkantoorhoofd bij den PTT-dienst te Bandoeng, J.Th. van Aarem, onder dankbetuiging voor de langdurige diensten, hem aan den lande bewezen.
[Bron: NRC, 29 october 1924]

SCHEEPSBERICHTEN:
Van het st. Kawi, Batavia naar Rotterdam, 21 Juni 1926 van Marseille vertrokken:
Onder de passagiers:
fam. J.Th. van Aarem, mej. J.Th. van Aarem, mej. M. van Aarem, mej. N.E. van Aarem, mej. S.E. van Aarem en mej. W.L. van Aarem.
[Bron: NRC, 23 juni 1926]

PERSONALIA:
Indische Dienst:
Gepensioneerd J.Th. van Aarem, hoofdkantoorh. bij de PTT, Amersfoort.
[Bron: NRC, 14 juli 1926].

RIDDER-ORDEN (O.N.):
Ridders.
Aarem, J.Th.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1932, blz. 864]

KINDEREN:
 1. Mary van Aarem,
  Geboren te Medan op 13 juni 1898 (erkenning), overleden ca. 1955.
  Gehuwd met N.N., overleden enkele jaren na Mary.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Medan, 13 juni 1898:
  Mary van Aarem (erkenning)
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1903, blz. 78]
 2. Arthur Jules Willem van Aarem,
  Geboren te Medan op 31 december 1900 (erkenning), reist in 1913 met zijn ouders vanwege Europees verlof naar Nederland, overleden te Bandoeng op 28 oktober 1920, oud 19 jaren.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Medan, 31 december 1900:
  Arthur Jules Willem van Aarem (erkenning)
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1903, blz. 78]
 3. Mathilde van Aarem, ook Tilly van Aarem,
  Geboren te Medan op 21 oktober 1901 (erkenning).
  Gehuwd te Leiden op 28 december 1933 met Johannes van Overbeek, geboren te Schiedam in 1908, hoogleraar biologie aan het California Institute of Technology te Pasadena (USA), zoon van Johannes Marinus van Overbeek, procuratiehouder en van Elisabeth Johanna Vos.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Medan, 21oktober 1901:
  Mathilda van Aarem (erkenning)
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1903, blz. 78]

  HUWELIJKSAKTE, Leiden, 28 december 1933, nr. 591:
  Johannes van Overbeek, oud 25 jaren, zonder beroep, geboren te Schiedam, wonende te De Bild, onlangs te Schiedam, meerderjarige zoon van Johannes Marinus van Overbeek, oud 49 jaren, procuratiehouder en van Elisabeth Johanna Vos, oud 47 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Schiedam, alhier tegenwoordig en toestemmende; en
  Mathilde van Arnhem, oud 32 jaren, zonder beroep, geboren te Medan, wonende te Leiden, meerderjarige natuurlijke erkende dochter van Jan Theodoor van Aarem en van de maleisische vrouw Ilah, beiden zonder beroep, en wonende te Leiden.
  Getuigen:
  Jan Theodoor van Aarem, oud 63 jaren, vader der bruid, en
  Josephine Theodora van Aarem, oud 30 jaren, zuster der bruid, beiden zonder beroep, en wonende te Leiden.
  [bron: Regionaal Archief Leiden]
 4. Josephine Theodora van Aarem, ook Thea van Aarem,
  Geboren te Buitenzorg op 27 augustus 1903 (erkenning), woont in 1933 te Leiden.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Buitenzorg, 27 augustus 1903:
  Josephine Theodora van Aarem (erkenning)
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1905, blz. 40]
 5. Wilhelmine Louise van Aarem, ook Willy van Aarem,
  Erkend te Bandoeng op 22 februari 1906.
 6. Suze Etty van Aarem,ook Hetty van Aarem,  zie nr. V-c.
  Erkend te Bandoeng op 4 april 1909, reist in 1913 met haar ouders vanwege Europees verlof naar Nederland, van beroep huisarts te Breda, overleden voor 2012.
  Gehuwd met Joost Hermans, van beroep huisarts, overleden voor 2012.
 7. Nancy Elvire Marie van Aarem, ook Vera van Aarem,
  Geboren te Soerabaja op 8 maart 1916, klerk hoofd best. PTT te Bandoeng (1940), overleden te Maastricht op 24 september 1987, oud 71 jaren.
  Gehuwd te London (U.K.) op 28 november 1956 met Theodorus van Boxtel, geboren ca. 1922, woont in Enkhuizen (2012).

  ADRESBOEK:
  Aarem, Mej. N.E.M. van - Klerke Hfd. Best. PTT - Bandoeng.
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1941, blz. 4]

  OVERLIJDENSAKTE, Maastricht, september 1987, nr. 941:
  Op 24 september te 1 uur 30 minuten is overleden Van Aarem, Nancy Elvire Marie, geboren te Soerabaija op 8 maart 1916 en wonende te Zaandam (Zaanstad), echtgenote van Van Boxtel, Theodorus, dochter van Van Aarem, Jan Theodoor en Ilah.
 8. Sylvia Margaretha van Aarem, ook Marga van Aarem,
  Overleden te 's-Gravenhage op 12 december 2000.
  Gehuwd met N.N. Barkmeijer.

  OVERLIJDENSADVERTENTIES:
  Sylvia Margaretha Barkmeijer-van Aarem, overleden op 12 december 2000 in Den Haag.


[Laatst gewijzigd op 2 februari 2012]
VIJFDE GENERATIE DERDE GENERATIE