Beknopte Parenteel van Jan van Aarem en Catharina van Geldermalsen
Derde Generatie

Theodoor Anton Willem VAN AAREM,
Bij huwelijk erkende zoon van Anthonie Pieter van Aarem en Theodora Wilhelmina van der Meijde [nr. II], geboren te 's-Gravenhage op 23 maart 1844, vertrok in maart 1866 met zijn broer Jan Cato Adriaan als onderofficier aan boord van het schip India Packet naar Indie, tokohouder in Semarang (1885-1892), overleden te Batavia of te Salatiga op 16 november 1895, oud 51 jaren, begraven op de Begraafplaats Tanahabang, Weltevreden.
Gehuwd te Semarang op 23 maart 1874 met Maria Wilhelmina VAN DER VEN, logementhoudster hotel Van Heel te Semarang (1893-1900), woont in 1911 te Magelang, in 1931 te Semarang.

VAARWELADVERTENTIE.
De Ondergeteekenden, Onder-Officieren aan Boord van het Schip India Packet, roepen bij hun vertrek naar Indie, een laatst Vaarwel toe aan Familie en Vrienden.
Elberts, Thierry de Bye, Mollinger, Gebr. van Aarem, Arnolds, Burghard, Hanjoel, Kogennhot, Wiihonn, Christ en van Schaick.
Nieuwediep, 26 Maart 1866.
[bron: Algemeen Handelsblad, 28 maart 1866]

VOLTROKKEN HUWELIJKEN.
Samarang, 23 Maart 1874:
Theodor Anton Willem van Aarem met Maria Wilhelmina van der Ven.
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1875, blz. 196]

BURGERLIJKE STAND.
Opgaven van overlijden.
Batavia, 16 Nov. 1895:
Theodoor Anton Willem van Aarem.
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1897, blz. 414]

TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
Overleden:
Th. A. W. van Aarem, Batavia.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 28 december 1895]

GRAFSCHRIFT:
Batavia, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afd. IX., Nr. 355:
Hier rusten
Theodoor Anton Willem Van Aarem,
23 Maart 1842 - 16 November 1895
Anton Willem van Aarem,
2 Mei 1875 - 2 Februari 1907.

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden onving ik het treurige bericht van het overlijden, te Salatiga, van mijnen oudsten Zoon, den WelEd. Geb. Heer Th. W. van Aarem, in den ouderdom van 51 jaren.
Nsmens de Familie:
Mevr. de Wed. A.P. van Aarem, geb. van der Meijden.
Eenige en algemeene kennisgeving.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 21 november 1895]

HUWELIJKSAKTE VAN DE OUDERS VAN THEODOOR ANTON WILLEM VAN AAREM, Den Haag, 6 december 1848, nr. 508.
Anthonie Pieter van Aarem, oud 43 jaren, Ambtenaar, geboren te Rotterdam, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan van Aarem en Catharina van Geldermalsen, beiden overleden, En
Theodora Wilhelmina van der Meijde, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Willem van der Meijde, zonder beroep en Cecilia Cornelia van Dijk, beiden wonende alhier.
Voorts verklaren bruid en bruidegom dat van hun geboren zijn drie kinderen:
Theodor Anton Willem van der Meijde, geboren te 's-Gravenhage op 23 Maart 1844.
Anthonia Dorothea Cecilia van der Meijde, geboren te 's-Gravenhage op 18 December 1845.
Jan Kato Adriaan van der Meijde, geboren te 's-Gravenhage op 16 Februari 1847, welke drie kinderen zij erkennen voor hunne zonen en dochter.
Getuigen:
Anthonie Blom, 63 jaren.
Jan Louis Bron, ambtenaar, 31 jaren.
Louis Jean Leonard Deij, ambtenaar, 45 jaren.
Johannes Wentzel, gepensioneerd kapitein, 51 jaren.

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS:
Semarang, 1880-1885:
Th.A.W. van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1880, 1882, 1885]


NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS.
Semarang:
Theodoor Anton Willem van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1886-1891, 1893, 1895, 1896]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS:
Semarang, 1894:
Aarem, T.A.W. van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1894]

TOKOHOUDERS, COMMISSIONAIRS EN VENDUHOUDERS.
Semarang.
Aarem & Co, van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1886 - 1893]

MODISTES.
Semarang.
Aarem & Co, van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1892-1893] LOGEMENTEN EN COMMENSALENHUIZEN.
Semarang.
Hotel van Heel.
Beheerderes: Mevr. Van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1894, blz. 704]

COMMENSALENHUIZEN.
Samarang, van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1899, blz. 27]

LOGEMENTEN EN COMMENSALENHUIZEN.
Semarang.
Hotel van Heel.
Eigenares: Mevr. de Wed. M. van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1899 - 1901]

PASSAGIERS.
Van het stoomschip Tabanan, kapt. H. le Clercq, van Rotterdam naar Nederl.-Indie vertrokken.
Te Rotterdam hebben zich ingescheept: mevr. wed. M. van Aarem en dochter.
[bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, 5 januari 1909]

KINDEREN:
 1. Anton Willem van Aarem,
  Geboren te Semarang op 2 mei 1875, geslaagd voor het eindexamen HBS te Zwolle (1897), overleden te Batavia na een langdurig en smartelijk lijden op 2 februari 1907, oud 31 jaren.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Samarang, 2 Mei 1875:
  Anton Willem van Aarem.

  OVERLIJDENSADVERTENTIE.
  Na een langdurig en smartelijk lijden overleed heden in den ouderdom van 31 jaren de Heer A.W. van Aarem.
  Namens de familie: W. van Aaarem.
  Weltevreden, 2 Februari 1907.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 2 februari 1907]

  GRAFSCHRIFT:
  Batavia, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afd. IX., Nr. 355:
  Hier rusten
  Theodoor Anton Willem Van Aarem,
  23 Maart 1842 - 16 November 1895
  Anton Willem van Aarem,
  2 Mei 1875 - 2 Februari 1907.

  NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS:
  Semarang:
  Aarem., F.A.W. van.
  Aarem, Theodor Anton Willem van.
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1895]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Aarem, A.W. van, Particulier, Semarang, Bodjong.
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1901]

  NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS.
  Semarang:
  Aarem, A. van..
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1892-1893, 1896]

  NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS.
  Semarang:
  Aarem, A.W. van..
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1901]

  SCHOOLNIEUWS.
  Bij het te Zwolle gehouden eindexamen van de Hoogere Burgerscholen in Over-IJssel slaagden:
  Van Kampen: de extraneus A.W. van Aarem.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 31 juli 1897]

  PASSAGIERSLIJST.
  Passagiers aan boord van het stoomschip Koning Willem I, vertrokken van Amsterdam naar Batavia 28 October a.s.:
  A.W. van Aarem [e.a.].
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 30 oktober 1899]
 2. Willem Hendrik Edgard van Aarem,  zie nr. IV-a.
  Geboren te Semarang op 17 december 1876.
  Gehuwd (1) te Batavia op 22 februari 1905 met Johanna Christiana (Toetie) van Bloemen Waanders, geboren te Batavia op 23 april 1886, woonde meestentijds in Malang, na 1946 in Amsterdam, Den Haag, Oranjestad (Ned. Antillen), Cincinnati (Ohio, USA) en Wassenaar, overleden te Leidschendam op 20 april 1976, oud 89 jaren, dochter van Johannes Franciscus Fredericus van Bloemen Waanders en Francina (Franny) Wilhelmina Weijchardt.
  Johanna huwde (2) te Batavia op 10 maart 1918 met Heinrich Wilhelm (Wim) Bloch, geboren te Rambang op 11 januari 1883, van beroep resident op Noord-Celebes, overleden te Amsterdam op 26 augustus 1947, oud 64 jaren, zoon van Eugene Charles Ferdinand Bloch en Gerardina Eugenie Theodorine Deys.
 3. Henri Eduard van Aarem,  zie nr. IV-b.
  Geboren te Semarang op 29 januari 1879, van beroep adjunct-controleur bij de dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen te Makassar, reisde in 1918 met de Nieuw-Amsterdam van Rotterdam naar New York, woonachtig te Hilversum, overleden te 's-Gravenhage op 27 oktober 1931, oud 52 jaren.
  Gehuwd te Haarlem op 11 februari 1909 met Henriette Gerardina Rudolph, geboren te Batavia op 2 september 1887, overleden na 1931, mogelijk te Hilversum, dochter van Gerard Eduard Alexander Frederic Rudolph en Henriette van der Ven.
 4. Dorothea Maria Cecilia van Aarem,
  Geboren te Semarang op 9 september 1880, overleden aldaar op 30 maart 1893, oud 12 jaren.

  GRAFREGISTER, Semarang, Algemeene Begraafplaats, Afd. A, nr. 539:
  Hier rusten onze lievelingen Edgard Arthur en Dorothea Maria Cecilia Van Aarem.
  geb. 12-1-1884 / geb. 9-9-1880.
  overl. 10-4-1884 / overl. 30-3-1893.
  [bron: CD Indische Genealogische Vereniging]

  TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
  (uit de Indische bladen van 1 tot 7 April)
  Overleden:
  D.M.C. van Aarem, jd., 12 jaren, Semarang.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 8 mei 1893]

 5. Maria Mathilda Susanna van Aarem,  zie nr. IV-c.
  Geboren op 10 juni 1882 in Semarang.
  Gehuwd te Semarang op 19 januari 1901 met Vincent Joseph Theodoor Liebenschutz.
 6. Edgard Arthur van Aarem,
  Geboren op 12 januari 1884, overleden te Semarang op 10 april 1884, oud 3 maanden.

  TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
  Uit de Indische bladen.
  Bevallen:
  M. van Aarem-Van der Ven, Z., Samarang.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 21 februari 1884]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van Overlijden.
  Semarang, 10 april 1883:
  Edgard Arthur van Aarem, k.
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1885, blz. 279]

  GRAFREGISTER, Semarang, Algemeene Begraafplaats, Afd. A, nr. 539:
  Hier rusten onze lievelingen Edgard Arthur en Dorothea Maria Cecilia Van Aarem.
  geb. 12-1-1884 / geb. 9-9-1880.
  overl. 10-4-1884 / overl. 30-3-1893.
  [bron: CD Indische Genealogische Vereniging]
 7. Theodoor Marie van Aarem,  zie nr. IV-d.
  Geboren te Semarang op 1 september 1885, van beroep techn. ambtenaar 3e kl. PTT te Bandoeng (1929), techn. ambtenaar 2e kl. PTT te Palembang (1931), te Weltevreden (1933), gepensioneerd voor 1938, overleden te Batavia op 12 mei 1943, oud 57 jaren.
  Ondertrouw (1) te Soekaboemi in 1916 met Mariette Henriette Plijnaer.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Soekaboemi op 10 maart 1917.
  Gehuwd (2) te Bandoeng op 30 januari 1922 met Margaretha Mathilda Louise van Goens, geboren te Tandjong Pandan (Biliton) op 24 augustus 1897, overleden te 's-Gravenhage op 26 juni 1955, oud 57 jaren, dochter van Nicolaas van der Goens, administrateur Biliton Mij, procuratiehouder Ned.-Indische Handelsbank te Bandoeng, en van Philippine Kilian.
 8. Arthur Edgard Eduard van Aarem,  zie nr. IV-e.
  Geboren te Semarang op 28 juli 1887, van beroep inspecteur der Spoorwegen, overleden te Utrecht op 23 oktober 1956, oud 69 jaren.
  Ondertrouw te Soerabaja en Bandoeng in juni 1915 met Augustina (Guusje) Johanna Altmann, geboren te Koetoardjo (Kedoe) op 12 september 1895, dochter van Gustave Adolphe Frederik Altmann, kapitein infanterie KNIL en Augusta Elizabeth Rosa Barbara van Neer.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Petronella Jeannette Heijman.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (3) op 9 oktober 1936 met Elisabeth Geertruida Maria Overklift Vaupel Klein, geboren te 's-Gravenhage op 14 september 1912, overleden na 1956.
 9. Edgard Jan van Aarem,  zie nr. IV-f.
  Geboren te Semarang op 22 april 1889, 2e luitenant der infanterie O.-I. leger (1911), 1e luitenant (1916), kapitein (1921), gestationeerd op Ambon (1929), bevorderd tot majoor op Ambon (1933), militair commandant der Molukken te Amboina (1934-1940).
  Gehuwd (1) te 's-Gravenhage op 28 september 1911 met Henriette Marie Josephine Louise Platt, geboren te Makassar op Celebes in 1898/99, dochter van Godert Alexander Platt en Henriette Esche.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Makassar op 15 november 1915.
  Gehuwd (2) te Semarang op 1 januari 1917 met Jacoba (Coba) Hermine Angenent, geboren te Haarlem op 23 juni 1891, overleden te Arnhem op 19 april 1983, oud 91 jaren, dochter van Jacobus Hermanus Charles Gijsbertus Angenent, kapitein infanterie en van Cathrina Wilhelmina Buijs.
 10. Pauline Minette Catharine van Aarem,
  Geboren te Semarang op 11 oktober 1893, buitenkerkelijk, overleden te 's-Gravenhage op 5 oktober 1976, oud 82 jaren.
  Gehuwd te Magelang op 23 januari 1913 met Leonard Deutgen, geboren te Groningen op 3 juni 1886, buitenkerkelijk, hoofd tuinemployee onderneming Bendoredjo te Bendoredjo (1929-1940).

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorte.
  Semarang, 11 Oct. 1893.
  Pauline Minette Catharine van Aarem.
  [bron: Almanak van Ned. Indie, 1895, blz. 330]

  TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN.
  (uit Indische bladen van 14 tot 20 October)
  Bevallen:
  M.W. van Aarem-van der Ven, D., Semarang.
  [bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 21 november 1893.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Verloofd:
  P. van Aarem en L. Deutgen, Magelang-Dampit.
  [bron: NRC, 6 aug. 1912]

  BEVOLKINGSREGISTER, 'S-GRAVENHAGE, 1913-1939.
  1. Deutgen, Leonard, m., hfd., geb. 3-6-86 te Groningen, gehuwd 23-1-13 te Magelang, kerkgen. geen, inschrijving 11-11-35 vanuit Voorburg, nat. Ned.
  2. van Aarem, Pauline Minette Catharine, v., vr., geb. 11-10-93 te Semarang N.I., gehuwd, kerkgen. geen, inschrijving 11-11-35 vanuit Voorburg, nat. Ned.
  [bron: Digitale Stamboom Den Haag]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED-INDIE.
  Deutgen, L. - Hfd. Tuinempl. Ond. Bendoredjo - Bendoredjo (P.M.C.v. Aarem)
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1930-1941]
 11. Elvire van Aarem,
  Geboren te Semarang op 2 december 1895.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Semarang, 2 Dec. 1895:
  Elvire van Aarem.
  [bron: Almanak van Ned. Indie, 1897]
Jan Kato Adriaan VAN AAREM,
Bij huwelijk erkende zoon van Anthonie Pieter van Aarem en Theodora Wilhelmina van der Meijde [nr. II], geboren te 's-Gravenhage op 16 februari 1847, vertrok in maart 1866 met zijn broer Theodoor Anton Willem als onderofficier aan boord van het schip India Packet naar Indie, opziener 3de klasse bij het boschwezen (1894 tot 1896), gegageerd Adjudant-onderofficier Artillerie (1899), overleden te Magelang op 20 februari 1899, oud 52 jaren.
Gehuwd te Buitenzorg op 21 oktober 1882 met de inlandse vrouw HERMINA, bij de doop genaamd Marie.

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Buitenzorg, 21 Oct. 1882:
Jan Kato Adriaan van Aarem met de Inlandsche vrouw Hermina, bij den doop genaamd Marie.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1884, blz. 202]

BURGERLIJKE STAND.
Opgaven van overlijden.
Magelang, Kedoe, 20 Febr. 1899:
Jan Kato Adriaan van Aarem.
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1900, blz. 473]

HUWELIJKSAKTE VAN DE OUDERS VAN JAN CATO ADRIAAN VAN AAREM, Den Haag, 6 december 1848, nr. 508.
Anthonie Pieter van Aarem, oud 43 jaren, Ambtenaar, geboren te Rotterdam, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan van Aarem en Catharina van Geldermalsen, beiden overleden, En
Theodora Wilhelmina van der Meijde, oud 26 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Willem van der Meijde, zonder beroep en Cecilia Cornelia van Dijk, beiden wonende alhier.
Voorts verklaren bruid en bruidegom dat van hun geboren zijn drie kinderen:
Theodor Anton Willem van der Meijde, geboren te 's-Gravenhage op 23 Maart 1844.
Anthonia Dorothea Cecilia van der Meijde, geboren te 's-Gravenhage op 18 December 1845.
Jan Kato Adriaan van der Meijde, geboren te 's-Gravenhage op 16 Februari 1847, welke drie kinderen zij erkennen voor hunne zonen en dochter.
Getuigen:
Anthonie Blom, 63 jaren.
Jan Louis Bron, ambtenaar, 31 jaren.
Louis Jean Leonard Deij, ambtenaar, 45 jaren.
Johannes Wentzel, gepensioneerd kapitein, 51 jaren.

NIEUW ADRESBOEK.
Aarem, J.K.A. van - Gegag. Adjdt. Ond. off. - Magelang.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1901]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS:
Buitenzorg, 1880-1882:
I. van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1880-1882]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS.
Buitenzorg.
J.K.A. van Aarem.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1883, 1889-1892]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS:
Buitenzorg.
Aarem, Jan Kato Adriaan van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1884-1886]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS.
Buitenzorg.
Aarem, J.C.A. van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1893-1894]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS.
Soemedang, Preanger Regentschappen.
Aarem, J.K.A. van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1896]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS.
Magelang, Kedoe.
Aarem, J. van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1897-1898]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS:
Magelang, Kedoe.
Aarem, I. van.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1899]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED-INDIE.
Aarem, J.Th. van - Comm. 3e kl P.T. d. - Buitenzorg Tjiwaringin.
Aarem, W.H.E. van - Particulier - Semarang.
Aarem, J.K.A. van - Gegag. Adj. Onderoff. Art. - Magelang.
Randwijk, Wed: kapt: inf. C.A. van - geb. M.C. van Aarem - Voorburg.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1899, blz. 103 en 628]

VAARWELADVERTENTIE.
De Ondergeteekenden, Onder-Officieren aan Boord van het Schip India Packet, roepen bij hun vertrek naar Indie, een laatst Vaarwel toe aan Familie en Vrienden.
Elberts, Thierry de Bye, Mollinger, Gebr. van Aarem, Arnolds, Burghard, Hanjoel, Kogennhot, Wiihonn, Christ en van Schaick.
Nieuwediep, 26 Maart 1866.
[bron: Algemeen Handelsblad, 28 maart 1866]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Batavia, 25 Oct. 1894.
Benoemd:
Bij het boschwezen op Java en Madoera: tot tijd. opziener 3e kl. J.K.A. van Aarem, met bepaling dat hij geplaatst wordt in het boschdistrict Preanger-Krawang.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 29 november 1894]

BOSCHWEZEN.
Opzieners der derde klasse.
J.K.A. van Aarem, 25 Oct. 1894 (tijd.), boschdistrict Preanger-Regentschappen-Krawang.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1895, blz. 295].

CIVIEL DEPARTEMENT.
Ontslagen:
Op verzoek eervol uit zijne betrekking de tijd. opz. 3e kl. J.K.A. van Aarem.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 26 juni 1896]

KINDEREN:
 1. Jan Theodoor van Aarem,  zie nr. IV-g.
  Geboren te Soerabaja op 16 november 1870, van beroep hoofdcommies, kantoorchef 1e klas en hoofdkantoorhoofd bij de PTT in Bandoeng (1924), gaat op 14 juli 1926 met pensioen als hoofdkantoorhoofd in Amersfoort, overleden te Oegstgeest op 22 februari 1937, oud 66 jaren.
  Gehuwd met Ilah Moehamad Oedin.
 2. Susanna Catharina van Aarem. [Filiatie niet bewezen].
  Geboren te Batavia op 13 juni 1876, overleden te Buitenzorg op 8 augustus 1884, oud 8 jaren.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van Overlijden:
  Buitenzorg, 8 Aug. 1884:
  Susanna Catharina van Aarem, k.
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1885, blz. 276]


  [Laatst gewijzigd op 1 februari 2012]
VIERDE GENERATIE TWEEDE GENERATIE